събота, 6 февруари 2016 г.

ВЕЛИКИТЕ ИМПЕРИИ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ

С това започва историческата тема. С онези държави доминиращи да бъдат върховната световна сила. Изградилите света, който познаваме днес и оформилите географско-политическата карта, придобила сегашните държавни граници.
Днес в нашият по-благодушен и добросърдечен свят, империализмът се счита за политически некоректен, но в миналото многобройни империи са били издигани, за да рухнат и от техните пепелища да се възродят нови, които рано или късно да бъдат споходени от същата съдба.
Тъй като важността на една империя зависи от много фактори и е силно субективна, нека важността им се определя от това, до каква степен са повлияли на световната история и до каква степен на развитие са стигнали.
Преди да започне списъкът, нека някои неща бъдат изяснени относно датировката, защото по някаква причина много хора не знаят *не се шегувам*, че:
- Преди новата ера (п.н.е) означава времето преди христовото раждане.
Новата ера (н.е.) е времето след появата на Иисус - A. D. (Anno Domini - Година Господна)

10. Империята на Маите (2000 п.н.е. - 1540 н.е.)



Сред списък, където ще се обсъждат Римската, Монголската и още империи, чиито роли в историята, ги представят почти като митологична сила, майската също има с какво да се гордее. Устойчивост подобаваща на империя от фентъзи роман. Съществувала е двойно, колкото римската и с около хилядолетие и половина повече от сумата на всички китайски династии. Майската е империя по-стара и съществувала по-дълго от най-широко разпространената религия - християнството!

Макар да не се знае почти нищо за първите три хилядолетия от съществуването ѝ, нейният погром и взаимоотношенията на майският народ с испанците са легендарни. След себе си, са оставили масивни пирамидни структури, използвани за ритуали и погребения, на върховете на които винаги има платформа посветена на някое от майските божества. Древните маи са били толкова напреднали в някои научни сфери, че сред модерните учени присъстват теории обвити в мистицизъм за изключителните познания по астрология, картографиране и математика, които са притежавали. Това е довело до вярването им в майските предсказания и известният им календар, според който светът свършваше през 2012 година.

9. Френската Империя (1534 - 1962)



Евентуално превърналата се във втората най-голяма империя позната на историята, в пика си френската империя е обхващала тринайсет милиона квадратни километра *Днес България обхваща сто и десет квадратни километра!*, което означава, че е покривала една десета от земната повърхност на планетата. Влиянието ѝ превръща френският език в един от най-говорените езици за тогавашния период и разпространява френската кухня, култура и строителство из четирите краища на света. Подобно на всяка друга европейска империя, крахът ѝ идва, след загубата на важни територии, иззети от други разрастващи се нации *особено британската такава*. Последвалите две световни войни я изцеждат финансово, а с предоставянето на алжирския суверенитет, се прекратява дългата и културна епоха на френската империя.

8. Испанската Империя (1492 - 1976)



Една от първите глобални империи *първата е Португалската* получили се в резултат на епохата на великите географски открития, в пика си, испанската империя е била една от най-важните политически и икономически световни сили в продължение на няколко века. Това е било, защото е притежавала територии и колонии в Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Океания. Отговорна е за модерната глобална епоха и петте века на европейско доминиране над световните събития. Главният принос на тази империя е откритието на Новия свят и разпространението на християнството в западния свят - и двете променят геополитическата динамика на планетата и изграждат основите на модерния западен свят. Бива приключена от териториалните загуби причинени ѝ от френската и британска империи, а с подписването на декларацията за независимостта на последните колонии, които е притежавала - в Африка и Южна Америка - официално се бележи краят на почти петвековната испанска колонизация.

7. Чин династия (1644 - 1912)



Последната управническа династия в Китай, преди превръщането му в република. Поела управлението от Мин династията и основана от кланът Айсин Гьоро, империята на манджурите е причината днешен Китай да притежава такава внушителна площ. От основаването си, се разраства изключително бързо, а във вихъра си - 18ти век, покрива териториите на днешен Китай, Монголия и част от Сибир, което макар и впечатляващо я прави едва седмата най-голяма империя в историята. Империята е видяла ексцентричното задкулисно управление Цъси, която посредством овдовяването си, заема властта използвайки своя племенник Гуансу, който макар и император, тя поставя под домашен арест, в случаите когато върши нещо, което не я устройва - като влагане на средства в народа и държавата, вместо в партита и забави. Властта бива отнета от ръцете на династията след Синхайската революция, която поставя краят на китайския империализъм *продължил над 1500 години*.

6. Халифатът на Омаядите (661 - 750)



Макар една от най-кратките, теократичната *когато религиозната и държавната власт са обединени* империя на Омаядите е една от най-бързо разрасналите се империи в историята. Вторият от четирите главни халифати, последвала управлението на четиримата праведни халифи *роднини и сподвижници на пророка Мохамед* халифатът е механизма, чрез който ислямът бива разпространен в Близкия Изток и Северна Африка. Помитайки всичко по пътя си, тя се превръща в най-мащабната по отношение на територия империя, която светът по това време е виждал.

5. Персийската Империя (550 п.н.е - 330 п.н.е)



Обединявайки разпръснатите персийски племена шаханшах *да, това му е титлата!* Кир II Велики от династията на Ахеменидите разгромява Мидийското царство и създава най-мащабната империя на древния свят. Това е персонажът, който легендите за Гръко-персийските войни антагонизират, а също така и отговорникът за освобождаването на евреите от вавилонското им робство. Отговорна за Халикарнаския мавзолей *едно от седемте чудеса на света*, Зороастризмът, пощенската и пътната системи, употребата на официален език и централизираното сатрапно управление, Персийската империя технически е създала бюрокрацията *модерната система на държавно управление*. Споровете сред ахеменидските престолонаследници отслабват империята, докато тя евентуално бива превзета от армиите на Александър Велики за по-малко от десетилетие.

4. Османската Империя (1299 - 1922)



Една от най-мащабните и най-продължителните империи в историята, поробила по-голямата част от югоизточна Европа, Османската империя достига своя пик по времето на Сюлейман Великопни, макар Мехмед Завоевателя да е отговорен за нейното най-паметно завоевание - това на Константинопол *един от големите символи на християнската цивилизация, която днес се нарича Истанбул*. Влиянието ѝ е унищожително за културите под нейното владичество, а подвизите толкова свирепи, че отзвукът от тях се разпространява из цяла Европа, която се бои от теоретизираното предстоящо завладяване на целия континент от мюсюлманите. В традицията на всяка голяма и могъща империя, разпадът ѝ започва с напрежението между различните етнически и религиозни групи, а обстоятелствата на упадъка ѝ силно наподобяват тези на римската империя, което е безкрайно иронично, тъй като Османската е отговорна за нейния разпад.

3. Монголската Империя (1206 - 1368)



Нищо не може да се каже за величието на тази империя, което влиянието им над световната карта *във вихъра си се простира на 22% от земната повърхност* да не казва само за нея. Малко от изброените в този списък империи, са били така плашещи и бързо разрастващи се, колкото монголската. Поведена от Чингис Хан, монголската армия е така неудържима, че единствено след намесата на самата природа по времето на Кублай Хан, тя претърпява загуби. Толерантни към различните религии, уредени от правен код наречен "Яса" и притежаващи гениална и силно ефективна пощенска система "Ям", монголците успяват да създадат една от най-добре развитите търговии, позволяваща културен обмен между отдалечените части на Евразия, които вече са обединени под една държава. Разкъсвана от цунамита и други ужасяващи природни бедствия, монголската империя постепенно се разпада, заради създалата се политическа нестабилност довела до отстраняването на династията Юан от китайците.

2. Британската Империя (1603 - 1997)



Макар днес да е сравнително малка островна нация, до съвсем скоро Великобритания е била най-грамадното държавно формирование, съществувало някога. Заемайки четвърт от земната повърхност на планетата и с население от половин милиард души, в пика на империята, слънцето никога не е залязвало над нея *първата получила това признание е Испанската!*, тъй като се е простирала на всички континенти *включително и Антарктида*. Това и културното влияние на САЩ са причината до днес английският да е най-широко разпространеният език - майчин за над 400 милиона и говорен като чужд от 1 милиард души. Слънцето започва да залязва над Британия, когато през 20ти век подобно на други политически суперсили бива финансово източена от двете световни войни, което прави разформирането ѝ по-евтино от поддържането ѝ. През 1947, когато изгубва Индия, всичко приключва и най-мащабната империя остава с няколко малки притежания разпръснати по света, като най-ценното останало и до днес е Гибралтар *портата към средиземноморието*, който остава в нейна власт стига тамошната популация на берберски макаци да остане на полуострова.

1. Римската Империя (27 п.н.е - 1453)



Неоспоримо никоя друга империя не е така добре позната и така дълбоко изучавана, както тази обхващала Средиземноморието и по-голямата част от Европа за почти хилядолетие и половина. Основана когато римският сенат предоставя на Октавиан титлата Август и на свой ред приключва Римската република, която е съществувала в продължение на петстотин години. През 117 по време на управлението на Траян I, достига върха си превръщайки се в най-могъщата нация на планетата. Когато официално приключва, тя е едва сянка на някогашната славна империя, *Византия - най-дълго устоялото продължение на Римската империя* която дори не се управлява директно от Рим и през 1453 Мехмед Завоевателя *едва двадесет и една годишен!*, след дълга обсада превзема Константинопол. Макар да не е най-голямата, нито най-дълготрайната, Римската империя е оказала толкова силно влияние над западния свят, в сферите на изкуството, архитектурата, науките и литературата, че е трудно да си представим света, ако не е оформен от римляните преди всичките тези векове.